de Zwier

De Zwier is een afdeling in Leuven die begeleiding biedt aan 20 jongeren en hun gezinnen.
De Zwier biedt contextbegeleiding aan elk gezin dat in begeleiding is. Een begeleider komt 1 à 2 uur per week aan huis voor een gesprek met het gezin en personen uit de omgeving van het gezin. Samen wordt bekeken hoe het gezin oplossingen kan vinden voor de moeilijkheden. Contextbegeleidingen worden aangeboden aan gezinnen met kinderen (jongens en meisjes) tussen 0 tot 18 jaar.

Voor 10 jongeren kan contextbegeleiding gecombineerd worden met verblijf. Dit wil zeggen dat de jongeren kunnen overnachten in de leefgroep. Verblijf kan voor jongens tussen 6 en 12 jaar en voor meisjes tussen 6 en 14 jaar (leeftijd bij opname).

Contextbegeleiding en verblijf kunnen worden opgestart op rechtstreekse vraag van gezinnen (via een CLB, CAW of dergelijke) of op vraag van het OCJ, SDJ of het VK. Een begeleiding met verblijf kan wel enkel worden opgestart na toestemming van de toegangspoort.

Gezinnen die begeleid worden, komen bij voorkeur uit de regio Leuven. 

Meer info over aanmelden? Klik hier