vrijwilliger

Een HART voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een Geschenk voor onze organisatie, zij bieden tijd, rust en mogelijkheden, contact en nieuwe inzichten voor zowel medewerkers als bezoekers van onze Herberg.

Herberg Stanske streeft als sociaal en participatief Buurtinitiatief erg naar een warme samenwerking met vrijwilligers. Om zo vanuit een zorgzame gedragenheid en diversiteit te kunnen bouwen aan een warme plek in de eigen streek. 

Ben je graag onder de mensen? Heb je zin om je passie of talent te delen en wil je daar wat tijd voor vrijmaken? Of misschien wil je gewoon een handje helpen en je sociaal engagement vergroten? 

In het BuurtZorgHuis liggen tal van mogelijkheden open voor vrijwilligerswerk.

Samen met elke kandidaat-vrijwilliger zoeken we naar die plek en opdracht die het best aansluit bij je talent, interesse en verwachting. 

Frequentie

Sommige vrijwilligers komen op vaste momenten: wekelijks of maandelijks. Anderen komen enkel bij bepaalde evenementen.

Het ritme bepaal je zelf in functie van jouw agenda en mogelijkheden, voorkeur en kunnen. 

Wij streven naar vrijwilligerswerk op maat in een open en verdraagzame omgeving. 

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Het deelnemen/ ondersteunen van de wekelijkse kook/bak activiteit
 • Je kennis delen betreffende tuin, dier, groenten en fruit.
 • Meewerken aan het beheer van de tuin
 • Deelnemen aan concrete tuinactiviteiten ( zoals een wilgenhut bouwen..)
 • Je bent creatief (knutselen, musiceren, dansen, computeren, houtbewerken …) en je wil dit delen met anderen, zowel jong als oud?
 • Je hebt administratieve talenten en goesting deze te delen met ons. Bijvoorbeeld ondersteuning in ontwerpen van folders of affiches, fotografie, subsidieaanvragen schrijven en zoeken...
 • Een workshop organiseren binnen een eigen domein van interesse voor jongeren en/ of cliënteel
 • Een activiteit organiseren voor ons BuurtZorgHuis, bijvoorbeeld een geleide fiets of wandeltocht in de buurt.
 • Helpen bij een evenement
 • Deelnemen aan onze reflectiegroep met betrekking tot het ruimere geheel van ons Buurtinitiatief
 • ...

Wat mag je van ons verwachten?

 • Mogelijkheid tot het kennismaken en ontmoeten van andere vrijwilligers, uitbreiden van je sociale contacten in de buurt
 • Jaarlijkse samenkomsten met de vrijwilligersgroep
 • Een warme en kansrijke omgeving, waar je betekenisvol bent in hetgeen je doet en wie je bent.       
 • Verzekering voor de verplaatsing van en naar ons centrum, en voor lichamelijke ongevallen tijdens de activiteit.
 • 3 jaarlijks Vrijwilligerscafé, waar we samen de plannen voor de komende periode bespreken en gezellig samenzijn. 

Wat verwachten wij van een vrijwilliger?

Respectvol omgaan met personen, je kunnen inleven in de leefwereld van anderen en discretie. 

Achter de visie staan van wat we met en in Herberg Stanske willen betekenen en bereiken.

Bereid zijn je enthousiasme, openheid, tijd, kennis, talent en ervaring met ons en onze bezoekers te willen delen zijn je belangrijke troeven.

Geen diploma's vereist.

Een document van goed gedrag en zeden.

 

Bij deze een warme oproep aan jou... eventuele vrijwilliger, deelgenoot, koffiekletser, samen denker en samen doener

kom met ons kennis maken, de deur staat open! 

Samen voor een warme en betrokken buurt en samenleving!