Verblijf

« Terug naar overzicht

In Verblijf kan de jongere terecht in de leefgroep en kan de jongere daar ook blijven slapen. Hoe vaak de jongere blijft slapen, wordt voor ieder gezin apart bekeken. De bedoeling is dat hij/zij zoveel mogelijk thuis kan zijn tijdens de weekends en indien mogelijk ook tijdens de week. Gezinnen die beroep doen op Verblijf krijgen steeds contextbegeleiding van een vaste begeleider en worden zoveel als mogelijk betrokken bij het leven in de leefgroep.

In de leefgroepen voor adolescenten kunnen jongeren vanaf 16 jaar ook deelnemen aan kamertraining (TCK). Dit wil zeggen dat de jongere in een studio in de voorziening verblijft. Geleidelijk aan en met veel ondersteuning oefent hij/zij in het zelfstandig wonen (de eigen was doen, zelf koken, …). Kamertraining kan in de afdelingen het Traject,’t Zij-Huis en Studio 3.

Verblijf wordt aangeboden in: