Aanbod Kalmâne: coaching bij de kudde

Coaching

Met Sporen vzw willen we de lijnen van jeugdhulpverlening wat ruimer tekenen, onder meer door een warm aanbod aan te bieden rond ezelcoaching in de buurt van Herberg Stanske. 

Heleen Vertommen, begeleidster bij Sherpa, Sporen vzw,  stelt  graag coaching-gesprekken voor met haar kudde, deze bestaat uit vier ezels; Lola, Pebbels, Bambam, Frodo en hun grote vriend paard Ambron.

Wat:

Op regelmatige tijdstippen organiseert Heleen een wandeling met de kudde. Het is een unieke ervaring te midden de natuur, met dieren samen op pad te gaan...als je ergens tegenaan loopt, even de weg kwijt bent, wat nood hebt aan verbinding met jezelf...

Heleen begeleidt je vanuit jouw vraag of thema, een traject hoeft niet lang te duren en is oplossingsgericht. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de stappen die je zet, met behulp van de dieren komen we samen tot nieuwe inzichten.

Meer info: klik hier!

Gespreksruimte: een warme samenwerking met ELZ OH

gespreksruimte

Herberg Stanske als 'Vindplaats' voor laagdrempelige en kortdurende psychologische zorg.

ELZOH , Yuneco en GGZ-netwerk Diletti slaan de handen in elkaar en zoeken in Vlaams Brabant Oost naar 'vindplaatsen' om laagdrempelige en kortdurende psyhologische zorg aan te bieden voor lichte tot matige zorgnoden van kinderen,(jong)volwassenen en ouderen. Sedert 8 augustus 2023 biedt ook BuurtZorgHuis Herberg Stanske een ruimte aan als vindplaats in de buurt!

Want wist je dat jouw geestelijke gezondheid even belangrijk is dan je lichamelijke gezondheid? Veelal wachten mensen té lang vooraleer ze hulp zoeken. Als je té lang wacht kan je behoorlijke KOP-zorgen krijgen.

Wij geloven in het kleine helpen, in gelijkwaardigheid, in gezien en gehoord te worden... in het belang van een vertrouwde en fijne plek in je eigen buurt, waar je welkom bent.. met wat/wie je bent. 

Wij bieden een gezellige en discrete kamer aan waar je in gesprek kan gaan met de eerstelijnstherapeut. Deze is toegankelijk via de achteringang, waardoor je indien je dit wenst ongestoord kan toekomen en weer kan gaan. Uiteraard ook welkom van onze plek, tuin, en binnenruimte gebruik te maken als zijns- ontmoetingsplek.

Een afspraak Boeken: 

Johan biedt de mogelijkheid om een afspraak met hem te boeken op een dinsdag en dit op onderstaande data telkens tussen 11u - 15u.

Het aanbod wordt verzorgd door de therapeut zelf, dewelke ook instaat voor het afsprakenbeheer.

De huisarts, maatschappelijk werker, thuisverpleegkundige... kunnen bij het detecteren aan psychische ondersteuning ook doorverwijzen naar de vindplaats.

Je kan verdere informatie vinden op www.praktijk-hageland.be/info-aanmelding of stuur een mailtje naar info@praktijk-hageland.be

Informeren kan ook bij onze buurtwerker: Riet Bertrand:  riet.bertrand@sporen.be of 0490/648367

 

Volgende data zal Johan aanwezig zijn op de vindplaats; Herberg Stanske

13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 14/5, 4/6 en 18 juni.

Doelgroep: 

Ieder die nood heeft aan een gesprek, voor wie het leven net iets teveel uitdagingen biedt op eenzelfde moment, als je vast loopt op je werk, gezin, relatie, ... Wanneer je behoefte hebt aan een extra lichtje op het pad, wat duiding, ...  Voel je welkom.

Door wie: 

Op dit moment kan je een gesprek inboeken met Eerstelijnspsycholoog/ orthopedagoog Johan Weigl.     

Kostprijs

Gratis voor jongeren -25jaar. 

11euro per individuele sessie (1uur), 4 euro in geval van verhoogde tegemoetkoming. 

Inloop info/ babbel momentjes rond vragen en bezorgdheden in Herberg Stanske

Landingsplaats...in het Samen zoeken...

Herberg Stanske's Wegwijzer-uurtjes

Ons buutZORGhuis voorziet ook zelf in een laagdrempelig ontmoeten, vrijblijvende babbels, een warm contact op maat...dit in het kader van geïntegreerde zorg.

Hetgeen mede mogelijk wordt gemaakt door een project subsidie vanuit de 'Warmste Week' in het kader van 'Kansrijke ontmoetingen'.

We realiseren dit door het voorzien van de aanwezigheid van een therapeut/ psycholoog/ zorgverlener in het BuurtZorgHuis, haar Buurtcafé en tuin.

Doel

Aanwezigheid en mogelijkheid creëren in het bespreken van zorgnoden, bezorgdheden op een ontmoetingsplaats in een huislijk kader in je eigen buurt. 

Samen met een zorgverlener en/of een ervaren vrijwilliger opzoek gaan naar lichtpuntjes, een aanzet, wat perspectief bieden met betrekking tot jouw vraag.

Wie kan je vinden in onze Herberg?

Op vooraf bepaalde dinsdagen kan je tussen 15u - 16u30 Johan Weigl aanspreken.

Wil je graag iets delen? Zit je met vragen die je wakker houden? Ben je bezorgd om iemand die je dierbaar is? Wil je weten wat een psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut voor mensen kan betekenen? Kom gerust langs. 

Johan Weigl is klinisch orthopedagoog en heeft een eigen praktijk 'groepspraktijk Hageland', daarnaast biedt hij Eerstelijnstherapeutische sessies aan op onze locatie op afspraak.

Volgende data is Johan vrijblijvend aanwezig in Herberg Stanske:

13/2, 27/2, 12/3,26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 14/5, 4/6, 18/6 ( je kan zowel een sessie van een uur inboeken tussen 11u - 15u (zie vorige post) of een vrijblijvend gesprek houden tussen 15u - 16u30)

Voor wie

Voor ieder die een vraag heeft rond zorg of een bezorgdheid. Voor diegenen die hulp zoeken maar niet weten waar aankloppen, voor zij die niet wegwijs raken in het kluwen van zorgaanbod in eigen buurt, voor diegenen die nood/baat hebben aan een vrijblijvende babbel,...

Kostprijs

De bezoeken aan de aanwezige collega's is kosteloos.

Iedere laatste woensdag van de maand  tussen 13u -16u kan je Jan Benaerts aanspreken, voor vragen rond bezorgdheden, informatie met betrekking tot het schoolse traject van je (klein)kind, jongere uit je context, nauwe omgeving...

Heeft je kind moeite met naar school gaan, schoolmoeheid, weigering, angst aan de schoolpoort?

Heb je vragen rond mogelijkheden betreffende onderwijs, alternatieve schoolse trajecten? 

Jan Benaerts is teamcoördinator van Sherpa, verbindend leertraject, Sporen vzw en geeft vrijblijvend advies, tips, mogelijkheden mee op jouw vragen met betrekking tot school/ opleiding en werk van kinderen en jongeren. 

Hij is aanwezig op de volgende data: 

28/2 , 27/3 ,24/4 , 29/5  en 26/6 telkens van 13u - 16u.

 

Nuttige Links:

Groepspraktijk Hageland (groepspraktijk-hageland.be)

Sherpa | Sporen 

Op de andere momenten tijdens de openingsuren van het BuurtZorgHuis kan u ook steeds terecht bij onze Buurtwerker Riet, voor vragen of inlichtingen, een warme babbel.