Een Gezin Een Plan Oost-Brabant

« Terug naar overzicht
Afbeelding
Regio 1G1P

‘1G1P Oost-Brabant’ is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende intersectorale Jeugdhulpactoren die zich engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp in 6 Eerstelijnszones (Druivenstreek, Leuven, Leuven Noord, Leuven Zuid, Demerland, Zuidoost Hageland) af te stemmen en te versterken.

Samen gaan we voor ‘Eén gezin, één plan’!

We stellen het gezin centraal. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar dit wenselijk is, en met betrekking tot de thema’s die zij aanbrengen.

Vanuit de ‘wraparound care’ visie helpen we het gezin duurzame antwoorden te vinden op zijn hulpnoden, o.a. door in te zetten op de sterktes van het gezin, door het gezin sociaal te versterken, en door maatoplossingen te zoeken. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin.

We denken zowel ‘out of the box’ als binnen de kaders van het werkveld! We werken over de sectoren heen. We zoeken steunbronnen en inspiratiebronnen, in eerste instantie binnen het eigen netwerk van het gezin, alsook bij lokale initiatieven, in de jeugdhulp, en zo verder. We zorgen hierbij steeds dat het gezin zo veel mogelijk de regie blijft behouden.

We organiseren ons hulpaanbod via een intersectoraal samengesteld team, opgedeeld in 3 subteams. De bestaande werking in Oost-Brabant (Eerstelijnszones Demerland en zuidoost Hageland) wordt uitgebreid met een subteam voor de Eerstelijnszones Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid, en een subteam voor de Eerstelijnszone Druivenstreek.

De regioteams bestaan uit gezinscoaches en eerstelijnspsychologen, en hun aanbod wordt aangevuld met specifiek aanbod binnen en buiten het team: positieve heroriëntering, ervaringsgerichte ondersteunende begeleiding, trajecten in CGG, Opgroeien, VAPH, AWW en EKC.

De drie teams functioneren samen onder één inhoudelijke coördinator die focust op het concrete hulpaanbod. Twee deeltijdse werkingscoördinatoren staan in voor de uitbouw van het samenwerkingsverband, het betrekken van partners in de drie regio’s en de afstemming met de betrokken eerstelijnszones (coördinatie-opdracht).

Meer informatie

Ons hulpaanbod in Een Gezin Een Plan Oost-Brabant