Hoe aanmelden?

Aanmelden

Je bent een ouder, opvoedingsverantwoordelijke, kind of jongere, en je wil beroep doen op de hulpverlening van Sporen.


Je kan best eerst contact opnemen met medewerkers van het CAW (ook het JAC), CLB, Kind en Gezin, je OCMW, je onthaalmoeder, een leerkracht, je therapeut om je vraag met hen te bespreken. Zij zijn best geplaatst om met jou je vraag te bekijken en samen gepaste hulp te zoeken.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Als het gaat om een vraag voor contextbegeleiding of dagbegeleiding in groep neem je samen met de mensen, aan wie je je vraag voorgelegd hebt (het CAW - ook het JAC, CLB, Kind en Gezin, je OCMW, je onthaalmoeder, een leerkracht, je therapeut), contact op het telefoonnummer 016/525.650. Je mag ons ook steeds zelf bellen op dit telefoonnummer.

via de Toegangspoort

Als het gaat om een vraag voor verblijf of contextbegeleiding autonoom wonen, dient je contactpersoon van het CAW, CLB, Kind en Gezin, ... voor jou een aanvraag te doen via de Intersectorale Toegangspoort.
Diestsepoort 6 bus 55 te 3000 Leuven - tel. 016 66 60 00 - fax 016 66 51 56
email: act.vlaamsbrabantbrussel@jongerenwelzijn.be

een Crisissituatie

Bij een crisissituatie, neemt je contactpersoon van het CAW, CLB, Kind en Gezin, ... telefonisch contact op met het crisismeldpunt.
Buiten de kantooruren kan je er ook zelf terecht: 078/05.00.38

een leertraject bij ReisburO/Roulot

Voor een leertraject kan je CLB-medewerker aanmelden via het Meldpunt Schoolexterne Interventies. Dit meldpunt werkt met een online-aanmelding.
Je kan het ReisburO/Roulot ook rechtstreeks contacteren (0497/57.18.65)