Veiligheidsplanning

« Terug naar overzicht

Deze contextbegeleiding richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij een uithuisplaatsing dreigt of al uitgevoerd is. Het gezin wordt opgevolgd door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ).

Samen met de consulent en het gezin worden de zorgen en de doelen waaraan gewerkt zal worden binnen de begeleiding in kaart gebracht. Rond het gezin wordt een ondersteunend netwerk geactiveerd om samen meer veiligheid voor de kinderen in de thuissituatie te creëren via het vormen van een veiligheidsplan.

Hoe aanmelden?

Een consulent van het VK, OCJ of SDJ toetst af met een multidisciplinair team of het gezin in aanmerking komt voor dit type begeleiding. Zoja, dan stemt de consulent af met Sporen of er een match is met één van onze afdelingen. Als ook dit lukt, dan wordt een aanmelding gedaan bij het intern aanmeldpunt.

Na een formele toewijzingsmail van intern aanmeldpunt, gericht naar consulent en aanspreekpunt Sporen, kan er samen gezocht worden naar een intakemoment.