Contextbegeleiding

« Terug naar overzicht

Contextbegeleiding is de basis van zo goed als alles wat we doen. We gaan samen met je gezin op zoek naar mensen in je omgeving die kunnen helpen bij uitdagingen in de opvoeding. We maken samen een plan opdat kinderen en jongeren goed en veilig kunnen opgroeien, zo veel mogelijk omringd en ondersteund door "familie".

Hoe vaak de gesprekken plaatsvinden, varieert tussen 1 uur en 4 uur per week en hangt af van de situatie. Het aantal gesprekken kan ook veranderen tijdens de begeleiding.

In een beperkt aantal gezinnen die contextbegeleiding vragen, kunnen we een specifiek therapeutisch programma voorstellen: ABFT (attachment based family therapy).

Dit is gericht op gezinnen met jongeren (12-18) die depressieve problemen ervaren, al dan niet gekoppeld aan suïcidale gedachten. In een traject van ongeveer 6 – 9 maand leren we jongeren om opgelopen kwetsuren, pijnlijke ervaringen te kunnen uiten. We helpen de ouders om open te kunnen staan voor de beleving van de jongeren, en werken aan een sterkere hechting tussen de jongere en zijn gezin.

We bieden ook specifieke vormen aan van contextbegeleiding, zoals contextbegeleiding veiligheidsplanning of delictgerichte contextbegeleiding.