Klachtenprocedure

Soms gebeurt het dat je niet tevreden bent over hoe de begeleiding loopt. Of het kan zijn dat de samenwerking met je begeleider(s) moeilijk loopt.

Als je ontevreden bent, probeer je best eerst hierover te praten je begeleiding. Als dat niet helpt of als je je niet gehoord voelt, kan je een klacht neerleggen.

Waar kan je terecht met een klacht?

Je kan op verschillende manieren klacht indienen, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan je gedurende heel de verdere afhandeling van je ontevredenheid/klacht bijstaan.

  • Bij de teamcoördinator van de betrokken afdeling (via de meldingspagina)
  • Bij de ombudsdienst van Sporen:

          Dit zijn stafmedewerkers die niet gebonden zijn aan een afdeling.
          Zij zijn aangesteld om een klacht op een goede manier op te volgen en samen naar een oplossing te zoeken.

          Je kan ze bereiken via ons algemeen nummer (vraag naar ombudsdienst): tel: 016 38 76 00

          Adres: Geldenaaksebaan 428, 3001 Heverlee

          Mail: ombudsdienst@sporen.be

  • Bij een externe ombudsdienst, niet verbonden aan Sporen. Hij luistert en zoekt naar oplossingen als je een klacht hebt over onze werking. Je kan hem contacteren via mail op ivan.konovaloff@vivosocialprofit.org.
     
  • Bij het Opgroeipunt (voordien de JO-lijn). Dit is het gratis telefoonnummer van de ombudsdienst voor ouder(s) en jongeren in de Jeugdzorg.

          Tel: 078 170 000, elke werkdag tussen 8u en 20u

          Contactformulier: https://www.opgroeien.be/opgroeipunt

          Brief: Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

  • Bij externe bemiddeling via Integrale Jeugdhulp

          Tel: 016 26 73 07

          Mail: bemiddeling@vlaamsbrabant.be

 

Anonieme klacht?

Je kan er bij ons ook voor kiezen om anoniem een klacht in te dienen. Wanneer dit gebeurt wordt er gezocht naar een antwoord waarin rekening wordt gehouden met de inhoud van de klacht en respect voor de privacy van de cliënt. Dit wordt geregistreerd net zoals andere klachten door degene die ze ontvangt.

Anoniem klacht indienen kan via de pagina Geef je mening.

 

Melding als klokkenluider

Wil je een melding indienen volgens de klokkenluidersrichtlijn, dan kan dat hier.