Onze missie

Onze baseline it takes a family to raise a child is helder: opvoeden doe je samen.

Vzw Sporen wil dat kinderen en jongeren kansrijk en veilig kunnen opgroeien, zo veel mogelijk omringd en ondersteund door familie.

Deze familie zien wij breder dan een bloedband: naast een (groot)ouder, neef of tante kan ook een goede vriend, een oplettende buurman, een bezorgde juf, ouders van bevriende kinderen, een oude kennis… een erg betekenisvolle rol opnemen. Kortom zien we iedereen waarmee je belangrijke momenten deelt en die helpt zonder er iets voor terug te verwachten als een deel van je familie.

 

Sporen

"Haar aanwezigheid bracht het hele gezin tot rust.  Ze staat er en laat zich niet omver schelden door onze dochter.  Zo zag ik ze zelf bezig hoe rustig ze blijft en toch sterk blijft zitten.  De begeleidster praat niet alleen over uit de escalatie blijven, maar ze toont het ook. Je kan leren van haar bezig te zien."

- ouders van G.

Onze visie

Sporen

Ons vertrekpunt is de vraag van het gezin (wat moet er gebeuren?). Van hieruit richten we ons op krachten en hulpbronnen (wat loopt er nu al goed?) bij het gezin, in de familie en ruimere omgeving (wie helpt je hier nu al bij of heeft in het verleden al geholpen?).

Mensen zijn het gewend om hulp in te schakelen: de garage bij autoproblemen, de winkel als onze wasmachine het begeeft, de ambulance als we een ongeval hebben… Maar uitdagingen in de opvoeding proberen we nog te vaak ‘alleen’ op te lossen. Sterker nog: gezinnen die hun uitdagingen niet meer onder controle krijgen, hebben vaak de neiging om zich af te zonderen.

Sporen ziet dit anders: élk gezin heeft extra mensen nodig in de opvoeding. Een kind vereist minstens tien handen en ogen, je kán je niet in vijf opsplitsen en soms heb je tijd voor jezelf nodig.

"Het was soms confronterend om zaken op papier te lezen. Toch was het goed dat het op papier stond omdat het hielp om dingen niet te vergeten en om het goed te ‘weten’."

- Een mama en een stiefpapa

Samen op zoek naar oplossingen

Kinderen, jongeren en gezinnen zien wij als volwaardige partner: we gaan samen op zoek naar oplossingen voor alle uitdagingen in de opvoeding zodat kinderen goed en veilig kunnen opgroeien, zo veel mogelijk omringd en ondersteund door familie. Zelfs bij een verblijf in een leefgroep houden wij de familie dichtbij en houden we dit verblijf zo kort mogelijk.

We spreken samen duidelijk en respectvol over de bezorgdheden en geven een plaats aan ieders kijk op de situatie. Het gezin maakt samen met haar familie een plan. Centraal staat de onvoorwaardelijke zorg en liefde voor de kinderen. Wanneer de situatie voor iedereen 'goed en veilig genoeg' is en het gezin samen met familie verder kan, wordt de begeleiding op maat afgebouwd.

Om goede zorg te kunnen geven, moet je ook goede zorg krijgen. Dit geldt zowel voor ouders als voor al onze collega’s. We zetten sterk in op zelfzorg en zorg voor mekaar door tijd te maken voor afstemming, waardering, coaching, ondersteuning en opvolging.

Onze waarden

Om onze missie en visie waar te maken, hanteren wij naar kinderen, gezinnen, collega’s, samenwerkingspartners en naar de maatschappij de volgende waarden. Dit zijn meer dan woorden, de waarden bepalen hoe wij ons als mens tot mekaar verhouden.

VERBINDING

Mensen die goede contacten hebben met anderen zijn gelukkiger en zijn beter in staat om met uitdagende, stressvolle gebeurtenissen om te gaan. Je verbonden voelen met jezelf, je vrienden, je familie en de maatschappij is dé basis voor respect, begrip en groei. Mensen kunnen het niet alleen, je hebt familie nodig op vele domeinen.

 

VEERKRACHT

Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Wij geloven dat iedereen de kracht bezit om er nadien terug te staan. Vanuit dit geloof willen wij blijvend kansen geven, hoop installeren en vertrouwen geven om onvoorwaardelijk voor mekaar te kiezen, om te leren kijken naar wat goed gaat en om in te zetten op positieve samenwerking.

 

GROEI
Je hersenen doen liefst wat je al kent, wat maakt dat je vaak reageert op dezelfde manier. Door hierover te praten, zal je sneller nieuwe dingen aandurven. Zodra je deze stap zet, kom je tot andere en vaak tot betere oplossingen.

 

 

OPENHEID

Samen werken aan een oplossing kan alleen via een gedeeld verhaal, gedeelde bezorgdheden, gedeelde meningen en een gedeelde doelstelling. Daarom delen wij onze verslagen met de aanwezigen en gebruiken wij taal die duidelijk, open en respectvol is en gericht is op kinderen.

 

VERANTWOORD

Wetenschappelijk onderzoek leert ons over goede hulpverlening en over welke hulpmiddelen onze begeleidingen kunnen verbeteren. We werken samen met hogescholen en universiteiten om hier steeds meer over te weten. Maar iedereen is uniek en daarom horen we graag wat jij goed of slecht vond, of welk effect de begeleiding op jou had.

Benieuwd hoe we dit aanpakken?