Hoe aanmelden

Sporen

Als jongere, ouder of opvoedingsverantwoordelijke kan je beroep doen op de hulpverlening van Sporen.

Het is niet eenvoudig om zelf te bepalen welke hulp voor jou geschikt is. Je kan best eerst contact opnemen met medewerkers van het CAW (ook het JAC), CLB, Kind en Gezin, je OCMW, je onthaalmoeder, een leerkracht, je therapeut om je vraag met hen te bespreken. Zij zijn best geplaatst om met jou je vraag te bekijken en samen gepaste hulp te zoeken.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Voor contextbegeleiding aan huis kan je rechtstreeks bij ons terecht, maar omwille van lange wachtlijsten laat je je best helpen door een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), OCMW, Kind en Gezin... Aanmeldingen kunnen rechtstreeks op ons telefoonnummer: 016 52 56 50, door een mailtje naar aanmelden@sporen.be of via het formulier onderaan deze pagina.

Crisissituaties

Crisissituaties worden verzameld bij het Crisismeldpunt. Neem samen met je CAW, CLB... contact op via tel: 078/05.00.38. Na de kantooruren mag je hier ook zélf naar bellen.

Veiligheidsplanning

Een consulent van het VK, OCJ of SDJ toetst af met een multidisciplinair team of het gezin in aanmerking komt voor dit type begeleiding. Zoja, dan stemt de consulent af met Sporen of er een match is met één van onze afdelingen. Als ook dit lukt, dan wordt een aanmelding gedaan bij het intern aanmeldpunt. Na een formele toewijzingsmail van intern aanmeldpunt, gericht naar consulent en aanspreekpunt Sporen, kan er samen gezocht worden naar een intakemoment.

Aanmeldformulier rechtstreeks toegankelijke hulp

* Verplicht veld

Niet wat je zocht?

De (weg naar de) Jeugdhulp is complex, gelukkig zijn er heel wat organisaties die je willen helpen in de zoektocht naar goede hulp.

Ben je het wachten beu of heb je nood aan andere hulp? Probeer eens bij één van de volgende diensten.

Download hier ons overzicht voor extern hulpaanbod!