Dienst Thuisbegeleiding Leuven

Dienst Thuisbegeleiding Leuven

Dienst Thuisbegeleiding Leuven (DTL) is een afdeling in Leuven die contextbegeleiding biedt aan gezinnen.

Dit houdt in dat een begeleider wekelijks 1 à 2 uur per week aan huis komt voor een gesprek met het gezin en personen uit de omgeving van het gezin. Samen wordt bekeken hoe het gezin oplossingen kan vinden voor de moeilijkheden. Er zijn gesprekken gedurende een periode van 6 of 12 maanden.

Contextbegeleidingen worden aangeboden aan gezinnen waarvan de ouders matige tot ernstige moeilijkheden ervaren bij de opvoeding van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De begeleiding kan worden opgestart op rechtstreekse vraag van gezinnen (via een CLB, CAW of dergelijke) of op vraag van het OCJ, SDJ of het VK. Er is een wachtlijst.

Gezinnen die begeleid worden, komen uit de regio Leuven. 

Meer info over aanmelden? Klik hier

Ons hulpaanbod in Dienst Thuisbegeleiding Leuven