Ondersteunende begeleiding

« Terug naar overzicht

Onder ondersteunende begeleiding vallen veel verschillende vormen van hulp.

Binnen Sporen wil dit zeggen dat wij samen met de jongere op zoek gaan naar een 'alternatieve dagbesteding' als naar school gaan tijdelijk moeilijk is. Wat dit inhoudt, is afhankelijk van de interesses van de jongere. Het doel is steeds om opnieuw aansluiting te vinden met een school.

Hoe aanmelden?

Voor een leertraject bij Sherpa kan je CLB-medewerker aanmelden via het Meldpunt Schoolexterne Interventies. Dit meldpunt werkt met een online-aanmelding.


Je kan Sherpa ook rechtstreeks contacteren (0497 57 18 65)

Ondersteunende begeleiding wordt aangeboden in: