Contextbegeleiding Signs of Safety

« Terug naar overzicht

Deze contextbegeleiding richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij een uithuisplaatsing dreigt of reeds uitgevoerd is. Het gezin wordt opgevolgd door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ). Samen met de consulent en het gezin worden de zorgen en de doelen waaraan gewerkt zal worden binnen de begeleiding in kaart gebracht. Rond het gezin wordt een ondersteunend netwerk geactiveerd om samen meer veiligheid voor de kinderen in de thuissituatie te creëren via het vormen van een veiligheidsplan. Als tijdens de begeleiding blijkt dat er te veel onveiligheid is in de thuissituatie, kan in samenspraak met de consulent voor een tijdelijk verblijf buiten huis gekozen worden. Als bij de opstart van de begeleiding het kind uit huis geplaatst is, willen we via het veiligheidsplan de veiligheid voor de kinderen vergroten en een terugkeer naar huis mogelijk maken.

Hoe aanmelden

Contextbegeleiding Signs of Safety wordt aangeboden in: