Contextbegeleiding

Contextbegeleiding

Begeleiders van vzw Sporen ondersteunen ouders in de opvoeding van hun kind of kinderen. Samen met ouders en de personen die rondom het gezin staan (familie, vrienden,…) gaan ze op zoek naar oplossingen voor de moeilijkheden die er zijn. Een vaste contextbegeleider heeft gesprekken met alle gezinsleden, thuis of in de afdeling.  Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden, hangt af van de situatie en van de afdeling die hulp biedt. Het aantal gesprekken per week kan ook veranderen tijdens de begeleiding. Bijvoorbeeld omdat het gezin een bepaalde periode meer of minder ondersteuning kan gebruiken.

Aan alle begeleidingen van Sporen is contextbegeleiding verbonden. Behalve als een gezin ondersteunende begeleiding krijgt vanuit de afdeling ReisburO-Roulot die niet gecombineerd is met een andere begeleiding van Sporen (bvb. omdat het gezin rechtstreeks via de school werd aangemeld).

Contextbegeleiding wordt aangeboden in: