Crisishulp aan Huis

Crisishulp aan Huis

Crisishulp aan Huis (CAH) is een afdeling in Leuven die mobiele begeleiding biedt aan gezinnen met een crisis in de opvoeding.

Binnen de 24 uur nadat de dienst  een vraag krijgt van het crisismeldpunt gaat ze in gesprek met gezinsleden (ouders en kinderen) en de aanmelder (= wie hulp vroeg bij het crisismeldpunt).  Begeleiders komen dagelijks aan huis. Ze focussen op de dringendste zaken die het samenleven onder druk zetten. Ze motiveren ouders en andere belangrijke betrokkenen om de veiligheid van de kinderen te verhogen en een voorspelbare leefsituatie te organiseren.

Crisishulp biedt 3 specifieke werkvormen aan, steeds in afstemming met het crisismeldpunt:

De afdeling biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot en met 18 jaar, die acute problemen ervaren waarbij het samenleven niet meer houdbaar is.

‘Een crisis is een acute noodsituatie waarin hier en nu hulp moet worden geboden’

  • Acute , hier en nu: crisisjeugdhulp wordt voorbehouden voor tussenkomsten die ‘dringend’ zijn én die  niet terecht kunnen in de gewone (jeugd)hulp.
  • Noodsituatie: dit duidt op gevaar, onveiligheid (emotioneel of fysiek) en/of sterk aangetaste ontwikkelingskansen voor een kind/jongere.

De begeleiding kan enkel worden opgestart via het crisismeldpunt. Gezinnen die begeleid worden, komen uit de regio Leuven. 

Een crisissituatie aanmelden? Klik hier

Ons hulpaanbod in Crisishulp aan Huis