Ouderavondreeks Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Ouderavonden

Ouders botsen soms op ernstige moeilijkheden met hun kinderen. Meestal lukt het (soms na hevige discussies en conflicten) wel om erdoor te raken via praten en het maken van afspraken. Maar soms lukt dit niet. Ouders voelen zich soms heel erg machteloos als hun kinderen gedrag (blijven) stellen dat niet door de beugel kan. Voorbeelden van dit gedrag zijn: drugs nemen, spijbelen, wegblijven en agressief zijn.


Haim Omer heeft inspiratie gevonden in “geweldloos verzet” en heeft dat toegepast naar ouders en op gezinnen. Hij heeft een theorie gemaakt die ouders steun en tips geeft zodat ze sterker zouden staan als ouder.

"Voor ons is meest bijgebleven dat het echt wel gaat over jou als ouder veranderen en niet zozeer wat je nu juist moet doen om je kind te veranderen. Maar jouw gedrag veranderen heeft invloed op dat van je kind."

- papa en plusmama van H.

We organiseren twee keer per jaar een reeks van 5 avonden voor ouders. Hierin wordt stilgestaan bij de theorie van Omer. Ouders kunnen via oefeningen ook ervaringen delen met elkaar en nieuwe manieren uitproberen.

Deze vormingsreeks is gratis te volgen. Je vindt de laatste nieuwe informatie en inschrijvingsformulieren op onze Facebook-evenementenpagina!

"Van middelvinger naar duim omhoog"

- mama van L & M