Mening

Geef ons je mening

Wij kunnen onze hulp verbeteren dankzij feedback van iedereen waarmee we samenwerken. Daarom hechten we veel belang aan je mening en zullen we je regelmatig om feedback vragen. Soms is er geen tijd of krijg je het niet gezegd, daarom kan je bij ons je mening ook digitaal doorgeven.

Wil je je mening of feedback geven, duid dan hieronder aan op welke manier je met ons contact hebt gehad, zo kom je op het juiste formulier. Ben je ontevreden en wil je een formele klacht indienen, dan volg je de stappen van onze klachtenprocedure.

 

   Ik heb één of meerdere gesprekken gehad
  als cliënt, jongere, gezin, netwerkfiguur...

 

 

                               

   Ik heb één of meerdere gesprekken gehad
   met de ombudsdienst van Sporen.     

 

 

Ik ben verwijzer, consulente, jeugdrechter,
bemiddelaar of neutrale persoon.

 

 

 

Ik ben samenwerkingspartner en
professioneel betrokken vanuit mijn job.

 

 

Ik was betrokken als ex-collega
werkzaam bij vzw Sporen.