Vormingen

Vorming voor ouders: ouderavonden

Ouders botsen soms op ernstige moeilijkheden met hun kinderen. Meestal  lukt het hen (soms na hevige discussies en conflicten) wel om hier door te raken via praten en het maken van afspraken. Maar soms lukt dit niet. Ouders voelen zich soms heel erg machteloos als hun kinderen gedrag (blijven) stellen dat niet door de beugel kan. Voorbeelden van dit gedrag zijn: drugs nemen, spijbelen, wegblijven en agressief zijn.  
Haim Omer heeft inspiratie gevonden in “geweldloos verzet” en heeft dat toegepast naar ouders en op gezinnen. Hij heeft een theorie gemaakt die ouders steun en tips geeft zodat ze sterker zouden staan als ouder.
Vzw Sporen organiseert twee keer per jaar een reeks van 5 avonden voor ouders. Hierin wordt stilgestaan bij de theorie van Omer. Ouders kunnen via oefeningen ook ervaringen delen met elkaar en nieuwe manieren uitproberen.
Deze reeks avonden is gratis te volgen. Meer informatie

Sessies 2020: (klik hier voor de folders) - de sessies zijn inmiddels afgelopen, we kondigen binnenkort een nieuwe reeks aan!

 • Voor ouders van jongeren tot 15 jaar: Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet
  • Data: 27 januari, 10 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart (19u - 21u)
  • Locatie: Stroom Leuven, J.P. Minckelersstraat 192, 3000 Leuven
  • Schrijf je hier in
 • Voor ouders van jongeren vanaf 15 jaar: Andere tijden, ander ouderschap
  • Data: 12 februari, 4 maart, 25 maart, 22 april en 6 mei (19u - 21u)
  • Locatie: vzw Sporen, Oudebaan 263, 3000 Leuven
  • Schrijf je hier in

 

Vorming voor hulpverleners

Basisopleiding 'Opgroeien in Veiligheid'

In een vierdaagse training (6u/dag) focussen we op de manier van werken met gezinnen rond verontrusting binnen Sporen.

Het oplossingsgericht werken vormt de basis van waaruit we vertrekken tijdens de eerste trainingsdag (wanneer de deelnemers vertrouwd zijn met het oplossingsgericht werken, kiezen we voor een driedaagse training).

De volgende dagen passen we het oplossingsgericht werken toe bij verontrusting. We laten ons inspireren door :

 • het 3kolommenmodel  van Signs of Safety : wat zijn de zorgen ? wat loopt er goed ? wat moet er gebeuren ?
 • geweldloos verzet
 • kennis rond trauma

Naast een theoretisch kader dat we toelichten met voorbeelden uit onze praktijk in Sporen, wordt vooral op een interactieve manier aan de slag gegaan met concrete casussen van de deelnemers: oefenen in het formuleren van kernzorgen, doelen formuleren en komen tot een veiligheidsplan.

Doorheen de training is het in beeld brengen en betrekken van netwerken van gezinnen een belangrijke focus waar op in gezoemd wordt.

Na deze basistraining zijn extra trainingsdagen mogelijk rond specifieke methodieken of thema’s,  zoals : Woord en beeld, werken met ‘ontkenning’,….

Contacteer ons sporen@sporen.be