Vormingen

Vorming voor ouders: ouderavonden

Ouders botsen soms op ernstige moeilijkheden met hun kinderen. Meestal  lukt het hen (soms na hevige discussies en conflicten) wel om hier door te raken via praten en het maken van afspraken. Maar soms lukt dit niet. Ouders voelen zich soms heel erg machteloos als hun kinderen gedrag (blijven) stellen dat niet door de beugel kan. Voorbeelden van dit gedrag zijn: drugs nemen, spijbelen, wegblijven en agressief zijn.  
Haim Omer heeft inspiratie gevonden in “geweldloos verzet” en heeft dat toegepast naar ouders en op gezinnen. Hij heeft een theorie gemaakt die ouders steun en tips geeft zodat ze sterker zouden staan als ouder.
Vzw Sporen organiseert twee keer per jaar een reeks van 5 avonden voor ouders. Hierin wordt stilgestaan bij de theorie van Omer. Ouders kunnen via oefeningen ook ervaringen delen met elkaar en nieuwe manieren uitproberen.
Deze reeks avonden is gratis te volgen. Meer informatie …

 

Vorming voor hulpverleners

Basisopleiding 'Opgroeien in Veiligheid'

Wij bieden een driedaagse basis-opleiding aan, met de mogelijkheid voor intervisie-terugkomdagen.

Contacteer ons sporen@sporen.be