Geëngageerde contextbegeleider (m/v/x)

De dienst thuisbegeleiding van Sporen biedt hulp aan gezinnen die ernstige moeilijkheden ervaren in de opvoeding, met de nadruk op de groeikansen van kinderen. Meer info over vzw Sporen vind je op www.sporen.be

We zoeken een geëngageerde contextbegeleider die ons team kan versterken.

Een contextbegeleider begeleidt zowel kinderen, jongeren, hun gezin, familieleden en betrokkenen rond zorgen die er zijn in de opvoeding.

De jobtime is in overleg af te spreken, minstens 50% en maximum voltijds. We bieden een contract van minimaal 10 maand, met een grote kans op verlenging. De functie kan onmiddellijk worden ingevuld.
* Verplicht veld

Gewenst Profiel 

Oprechte interesse en betrokkenheid op de mensen met wie je samenwerkt.

Voeling hebben met de noden van kinderen en jongeren.

Uiteenlopende meningen tegelijkertijd kunnen waarderen.

Zowel  willen werken met gezinnen die zelf hulp vragen, als met gezinnen aan wie hulp wordt opgelegd (bijvoorbeeld door een jeugdrechter)

Contacten leggen met kinderen, ouders, familie, en ook met betrokken hulpverleners.

Beschikken over eigen vervoer, om je vlot te kunnen  verplaatsen in Oost-Brabant.

Openheid nastreven, zowel in contact met gezinsleden als in samenwerking met collega’s.

Beschikken over een gezond zelfvertrouwen, om ook in stressvolle omstandigheden  steun te kunnen bieden.

Je kan stilstaan bij je eigen levenservaring, je haalt er kracht uit en kan deze positief  inzetten

Bijdragen tot meer diversiteit in onze organisatie (inbrengen cultuur, taal… ) is een extra pluspunt.

 

Ons aanbod

Een correcte  verloning volgens je gevolgde opleiding.

Een engagement om wanneer nodig tijdens je tewerkstelling  extra opleiding te voorzien om bijkomende kwalificaties te behalen.

Een sterk uitgebouwd opleidings-  en vormingsaanbod, voor alle werknemers.

Een job die een verschil maakt en een bijdrage levert aan zorgzaam samenleven in onze maatschappij.

Samenwerken in een gedreven team, met onderlinge steun en humor.

Plaats van tewerkstelling: Oudebaan 263, 3000 Leuven

 

Sollicitatieprocedure 

Stuur je motivatiebrief en cv via de website door. We nemen vervolgens contact met u op.