Stage lopen

Stages

Goed opgeleide studenten zijn onze toekomstige medewerkers. De verschillende afdelingen van vzw Sporen zetten zich in om goede stagemogelijkheden aan te bieden.

Sommige scholen vragen om een bepaald aantal stageplaatsen te reserveren. Hierop kunnen we niet ingaan omdat wij van zoveel verschillende opleidingen aanvragen krijgen, en het aantal stageplaatsen beperkt is.

Er kan stage gelopen worden in alle afdelingen van Sporen. Voor een beschrijving van de concrete werking volg je de link naar de afdelingen.
Je kan stage lopen met de focus op leefgroepswerk, en/of met de focus op contextgericht werken met en in gezinnen. Uiteraard kan je in afdelingen die enkel mobiel werken (Dienst Thuisbegeleiding Leuven en Crisishulp aan Huis) geen leefgroepwerk doen.

Stageaanvragen gebeuren steeds via de betrokken afdeling, vragen op ons algemeen mailadres worden teruggestuurd. Er wordt een voorafgaandelijk kennismakingsgesprek met de kandidaat-stagiair georganiseerd, vooraleer een stageplaats toegekend wordt. Hieronder vind je een lijst met contactpersonen per afdeling.

de Zwier (Heverlee): Tin Leunen (masterstages: Kris Vansteenkiste)
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

het Traject (Leuven): Freya Daems
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

't Zij-Huis (Heverlee): Kathleen Lambermont of Jill Elsen
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

de Pas (Leuven): Lore Houben
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

Klimop (Hoeilaart): Steve Vandevelde of Milou Van Heel
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

de Pijl (Hoeilaart): Sandra Buvé
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

Studio 3 (Hoeilaart): Margo Vanden Bosch
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

Dienst Thuisbegeleiding Leuven (DTL) en Crisishulp aan Huis (CAH) (Leuven): An Verbeke
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

ReisburO-Roulot (Leuven / Tienen): Jan Benaerts
alle stageplaatsen voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

Onderwijsinstellingen of studenten met algemene vragen kunnen terecht bij: Elke Schillebeeckx of op ons algemeen nummer: 016 38 76 00.

Volgens de bestaande regelgeving moeten alle studenten vooraf aan de stage een arbeidsgeneeskundig onderzoek ondergaan en is het wenselijk dat ze gevaccineerd worden. Meer informatie hierover in onze risicoanalyse voor stagiairs

. De organisatie van deze arbeidsgeneeskundige onderzoeken moet door de scholen gebeuren.

Nodige attesten bij de opstart van een stage:
- attest goed gedrag en zeden model 2 (uittreksel uit het strafregister, aan te vragen bij je gemeentebestuur)
- attest arbeidsgeneeskundig onderzoek (aan te vragen via je school)