Stage lopen

Stages

Goed opgeleide studenten zijn onze toekomstige medewerkers. De verschillende afdelingen van vzw Sporen zetten zich in om goede stagemogelijkheden aan te bieden.

Sommige scholen vragen om een bepaald aantal stageplaatsen te reserveren. Hierop kunnen we niet ingaan omdat wij van zoveel verschillende opleidingen aanvragen krijgen, en het aantal stageplaatsen beperkt is.

Er kan stage gelopen worden in alle afdelingen van Sporen. Voor een beschrijving van de concrete werking volg je de link naar de afdelingen.
Je kan stage lopen met de focus op leefgroepswerk, en/of met de focus op contextgericht werken met en in gezinnen. Uiteraard kan je in afdelingen die enkel mobiel werken (Dienst Thuisbegeleiding Leuven en Crisishulp aan Huis) geen leefgroepwerk doen.

Stageaanvragen gebeuren steeds via de betrokken afdeling, vragen op ons algemeen mailadres worden teruggestuurd. Er wordt een voorafgaandelijk kennismakingsgesprek met de kandidaat-stagiair georganiseerd, vooraleer een stageplaats toegekend wordt. Hieronder vind je een lijst met contactpersonen per afdeling.

de Zwier (Heverlee): Tin Leunen (masterstages: Kris Vansteenkiste)
Nog 1 stageplaats vrij voor schooljaar januari '22 - juni '22

het Traject (Leuven): Freya Daems

't Zij-Huis (Heverlee): Kathleen Lambermont of Jill Elsen
alle stageplaatsen voor 2021-2022 zijn volzet.

de Pas (Leuven): Lore Houben

Klimop (Hoeilaart): Steve Vandevelde of Milou Van Heel

de Pijl (Hoeilaart): Sandra Buvé

Studio 3 (Hoeilaart): Klara Vandevijver

Dienst Thuisbegeleiding Leuven (DTL) en Crisishulp aan Huis (CAH) (Leuven): An Verbeke

ReisburO-Roulot (Leuven / Tienen): Jan Benaerts
alle stageplaatsen voor 2021-2022 zijn volzet.


Onderwijsinstellingen of studenten met algemene vragen kunnen terecht bij: Elke Schillebeeckx of op ons algemeen nummer: 016 38 76 00.

Volgens de bestaande regelgeving moeten alle studenten vooraf aan de stage een arbeidsgeneeskundig onderzoek ondergaan en is het wenselijk dat ze gevaccineerd worden. Meer informatie hierover in onze risicoanalyse voor stagiairs

. De organisatie van deze arbeidsgeneeskundige onderzoeken moet door de scholen gebeuren.

Nodige attesten bij de opstart van een stage:
- attest goed gedrag en zeden model 2 (uittreksel uit het strafregister, aan te vragen bij je gemeentebestuur)
- attest arbeidsgeneeskundig onderzoek (aan te vragen via je school)