Stage lopen

Stage lopen in Sporen

Goed opgeleide studenten zijn onze toekomstige medewerkers. De verschillende afdelingen van vzw Sporen zetten zich in om goede stagemogelijkheden aan te bieden.

Sommige scholen vragen om een bepaald aantal stageplaatsen te reserveren. Hierop kunnen we niet ingaan omdat wij van zoveel verschillende opleidingen aanvragen krijgen, en het aantal stageplaatsen beperkt is.

Er kan stage gelopen worden in alle afdelingen van Sporen. Voor een beschrijving van de concrete werking volg je de link naar de afdelingen.
Je kan stage lopen met de focus op leefgroepswerk, en/of met de focus op contextgericht werken met en in gezinnen. Uiteraard kan je in afdelingen die enkel mobiel werken (Dienst Thuisbegeleiding Leuven en Crisishulp aan Huis) geen leefgroepwerk doen.

Aanvragen voor stages gebeuren steeds via de teamcoördinator van de betrokken afdeling. Er wordt een voorafgaandelijk kennismakingsgesprek met de kandidaat-stagiair georganiseerd, vooraleer een stageplaats toegekend wordt. Dit gesprek loopt met de teamcoördinator van de betrokken groep of dienst. Hier wordt gepeild naar de minimum basisverwachtingen die we hebben naar de stagiairs: in staat zijn om stand te kunnen houden op de stageplaats, bewust zijn van de eigen mogelijkheden en werk- en leerpunten, ...

Er is geen mogelijkheid om in de voorziening te overnachten tijdens de stageperiodes. Verplaatsingsonkosten die de stagiairs dienen te maken van en naar de stageplaats zij ten laste van de stagiairs. Verplaatsingsonkosten in het kader van dienstopdrachten worden vergoed.

Volgens de bestaande regelgeving moeten alle studenten die in Sporen stage willen lopen voorafgaandelijk een arbeidsgeneeskundig onderzoek ondergaan en is het wenselijk dat ze gevaccineerd worden. Meer informatie hierover in onze risico-analyse voor stagiairs

. De organisatie van deze arbeidsgeneeskundige onderzoeken moet door de scholen gebeuren.

Nodige attesten bij de opstart van een stage:
- Uittreksel uit het strafregister (model 2) - (aan te vragen bij je gemeentebestuur)
- attest arbeidsgeneeskundig onderzoek (aan te vragen via je school)de Zwier: Tin Leunen - tin.leunen@sporen.be - 016 38 76 10
alle stageplaatsten voor 2020 volzet, nog plaats vrij voor stage vanaf januari 2021.

het Traject: Denis Gorgon - denis.gorgon@sporen.be - 016 52 56 70
alle stageplaatsten voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

't Zij-Huis: Kathleen Lambermont - kathleen.lambermont@sporen.be - 016 38 76 15
alle stageplaatsten voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

de Pas: Ilse Fillet - ilse.fillet@sporen.be - 016 52 56 60
alle stageplaatsten voor 2020 volzet, nog plaats vrij voor stage vanaf januari 2021.

Klimop: Steve Vandevelde - steve.vandevelde@sporen.be - 02 658 29 21
Nog beschikbare stageplaatsen vanaf september 2020.

de Pijl: Ellen Vanophalvens - ellen.vanophalvens@sporen.be - 02 657 26 98
Nog beschikbare stageplaatsen vanaf september 2020.

Studio 3: Wendy Stroobants- wendy.stroobants@sporen.be - 02 658 29 23
Nog beschikbare stagelpaatsen vanaf september 2020.

Dienst Thuisbegeleiding Leuven (DTL) en Crisishulp aan Huis:
Gie Lambeir - gie.lambeir@sporen.be - 016 52 56 50
alle stageplaatsten voor 2020-2021 zijn reeds volzet.

Het project ReisburO/Roulot: Jan Benaerts - jan.benaerts@sporen.be - 0497 57 18 65
alle stageplaatsten voor 2020-2021 zijn reeds volzet.


Voor algemene vragen in verband met stage lopen in Sporen kan je steeds terecht bij:
Elke Schillebeeckx, personeelscoördinator - 016 38 76 07 - elke.schillebeeckx@sporen.be