Wat doet Sporen?

Wat doet Sporen?

We ondersteunen gezinnen die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Ons aanbod is divers: van contextbegeleiding en crisishulp tot flexibele leefgroepen, alternatieve dagbesteding, oudergroepen geweldloos verzet, familieberaden en begeleiding bij zelfstandig wonen. Telkens op maat van de kinderen of jongeren en hun gezin.

In partnerschap met ouders, kinderen, jongeren en hun families willen we op zoek gaan naar manieren om kinderen en jongeren goed en veilig te laten opgroeien, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving.

Samen richten we ons op de krachten en hulpbronnen (“Wat loopt er nu al goed?”) in gezinnen en hun omgeving, om te werken aan de zorgen of problemen.

We behouden onze focus op het welbevinden of de veiligheid van kinderen en luisteren actief naar hun stem.

Samen met andere volwassenen die betrokken zijn op de jongeren en ondersteunend zijn naar de ouders (oma, nonkel, tante, buur, …) maken we een plan zodat de doelen, stapje per stapje, kunnen worden bereikt (“wat moet er gebeuren?”). Deze mensen vormen samen de ‘experten’ van het gezin. Wanneer het voor iedereen (ouders, jongere, kind, consulent, aanmelder, …) ‘goed genoeg’ is, stopt onze begeleiding en gaat het gezin samen met de mensen rondom hen verder.