het Traject

MFC Traject is een afdeling in Leuven die begeleiding biedt aan 19 jongeren en hun gezinnen. MFC staat voor MultiFunctioneel Centrum.
Het Traject biedt contextbegeleiding aan elk gezin dat in begeleiding is. Een begeleider komt 1 à 2 uur per week aan huis voor een gesprek met het gezin en personen uit de omgeving van het gezin. Samen wordt bekeken hoe het gezin oplossingen kan vinden voor de moeilijkheden. Contextbegeleidingen worden aangeboden aan gezinnen met kinderen (jongens en meisjes) tussen 0 tot 18 jaar. Jongeren die in contextbegeleiding zijn en ouder zijn dan 17 jaar kunnen ook ondersteund worden in een traject van zelfstandig wonen buiten de voorziening (CBAW).
 
Voor 10 jongeren kan contextbegeleiding gecombineerd worden met verblijf. Dit wil zeggen dat de jongeren kunnen overnachten in de leefgroep (6 plaatsen) of kamertraining (4 plaatsen) kunnen volgen in het residentiële deel van het Traject. Verblijf kan enkel voor jongens tussen 12 en 18 jaar.

Het Traject vindt het belangrijk dat  er een minimale bereidheid is tot samenwerking is en dat de jongere gemotiveerd is om een dagbezigheid te doen/te zoeken. De begeleiders streven naar maximaal partnerschap met de jongere, ouders en context en zullen samen met hen antwoorden zoeken voor de zorgen die zij of de maatschappij hebben aangebracht. Wanneer er andere professionele diensten rond het gezin staan, wordt geprobeerd om ook maximaal met hen samen te werken.

Contextbegeleiding en verblijf kunnen worden opgestart op rechtstreekse vraag van gezinnen (via een CLB, CAW of dergelijke) of op vraag van het OCJ, SDJ of het VK. Een begeleiding met verblijf kan wel enkel worden opgestart na toestemming van de toegangspoort.

Gezinnen die begeleid worden, komen bij voorkeur uit de regio Leuven. 

Meer info over aanmelden? Klik hier