CANO de Pas

De Pas is een afdeling in Leuven die begeleiding biedt aan 15 jongeren en hun gezinnen.
CANO de Pas biedt intensieve contextbegeleiding. Een begeleider komt minimum drie uur per week aan huis voor een gesprek met het gezin en personen uit de omgeving van het gezin. Samen wordt bekeken hoe het gezin samen met haar omgeving oplossingen kan vinden voor de moeilijkheden. Jongeren die in contextbegeleiding zijn en ouder zijn dan 17 jaar, kunnen ook ondersteund worden in een traject van zelfstandig wonen buiten de voorziening (CBAW).

Voor maximum 4 jongens kan contextbegeleiding gecombineerd worden met verblijf. Dit wil zeggen dat de jongere voor een korte of langere periode één of meerdere nachten per week overnacht in de leefgroep.
de Pas biedt begeleiding aan adolescente jongens tussen 14 en 18 jaar die doorverwezen worden via de Sociale Dienst Jeugdrechtbank of via de toegangspoort. Gezinnen kunnen dus niet rechtstreeks aanmelden.
De Pas richt zich meestal tot jongeren die verblijven in de Gemeenschapsinstelling alsook tot jongens met een complexe problematiek.

Gezinnen die begeleid worden, komen uit de regio Vlaams-Brabant en uit de regio Brussel.
De Pas werkt samen met de gemeenschapsinstellingen uit Mol en Ruiselede.