Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Sporen, afdeling de Pas, is lid van CANO Vlaanderen.

Sporen is partner van het Huis van het Kind, Leuven

Intersectoraal Zorgnetwerk Vlaams-Brabant Brussel Limburg

vzw Sporen maakt deel uit van het intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-Brabant - Brussel - Limburg, waarbij 33 partners zich engageren om een hulpaanbod uit te werken voor jongeren met een handicap en een complexe zorgvraag.
Om tegemoet te komen aan deze zorgvraag wordt er over de sectoren heen samen gewerkt tussen bijzondere jeugdzorg, VAPH en GGZ/Psychiatrie.
Een belangrijk gegeven binnen de samenwerking is dat de jongere en de opvoedingsverantwoordelijken mee partner zijn en inspraak hebben in de hulpverlening.
Van de drie netwerken in Vlaanderen heeft elk netwerk een capaciteit van 7 jongeren. Elke jongere en hun gezin krijgen een gewaarborgd hulpverleningsaanbod voor maximum 7 jaar, waarbij we kunnen begeleiden tot en met de leeftijd van 25 jaar.