Participatie

Participatie

Wij zien kinderen, jongeren en gezinnen als volwaardige partners. We gaan samen op zoek naar oplossingen voor alle uitdagingen in de opvoeding zodat kinderen goed en veilig kunnen opgroeien, zo veel mogelijk omringd en ondersteund door familie

Samen zoeken naar oplossingen

Een hulpverlener is een tijdelijke voorbijganger in het gezin, daarom brengen we mensen samen rond het gezin die vanuit een niet-professioneel engagement een hulp of steun willen zijn.

 

Cliëntparticipatie

We willen onze hulp steeds verbeteren, daarom vragen we ook feedback in ons eigen beleid van jongeren, ouders die begeleiding krijgen of kregen van Sporen. Wil je graag deel uitmaken van onze cliëntparticipatieraad, klik dan door naar www.sporen.be/actie.

Wil je je niet structureel engageren, maar toch graag je mening geven? Dit kan je ook hier via www.sporen.be/mening.

 

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek leert ons over goede hulpverlening en over welke hulpmiddelen onze begeleidingen kunnen verbeteren. We werken samen met hogescholen en universiteiten om hier steeds meer over te weten. Hogeschool UCLL en de Katholieke Universiteit Leuven doen onderzoek in Sporen over hoe wij werken met gezinnen en met families en over wat ouders, jongeren, familieleden en begeleiders hiervan vinden. Hiervoor worden gezinnen regelmatig door studenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen of om een gesprek te hebben.

Soms zijn ervaringen van ouders en jongeren anders als de begeleiding is afgesloten. Op het einde van de begeleiding vragen contextbegeleiders aan ouders en jongeren of ze wensen deel te nemen aan een kort telefoongesprek dat peilt naar hun tevredenheid of aan een uitgebreider gesprek over hun ervaringen tijdens de contextbegeleiding.

 

Samenwerkingsverbanden

Onze family reikt verder dan onze eigen organisatie. In onze samenwerkingsverbanden willen we mekaar versterken door onze kennis en ervaringen te delen, door te leren van mekaar en om mekaar te motiveren. Want alleen geraak je er misschien sneller, maar samen geraak je verder. Lees meer over onze samenwerkingsverbanden: www.sporen.be/samenwerkingsverbanden