Hoe werken we?

Hoe werken we?

Sporen en haar medewerkers willen kinderen, jongeren, gezinnen en families, begeleiden om kinderen te laten opgroeien op een manier die tegemoetkomt aan hun ontwikkelingsvragen en –behoeften, in een (hun) eigen omgeving, opgevoed/ondersteund/omringd door ouders/opvoedingsverantwoordelijken en hun netwerk.

Om dit waar te maken, stellen we onszelf de volgende doelstellingen:

 • Sporen verleent op een kwalitatieve en vraaggerichte manier hulp aan kinderen, jongeren en hun omgeving.
 • Sporen is een open en flexibele organisatie (interne en externe samenwerking). 
 • Medewerkers ontwikkelen en gebruiken hun competenties.

We vertrekken hierbij vanuit volgende werkingsprincipes:

 • Volwaardig partnerschap, zowel in de vrijwillige als in de gedwongen hulpverlening
 • Vertrekkend van de hulpvraag of hulpbehoefte
 • Gebruik makend van de hulpbronnen/krachten van cliënten
 • ... en hun omgeving (contextgericht) 
 • Installeren van geloof, hoop en vertrouwen
 • Binnen onze maatschappelijke opdracht (grenzen)
 • Met oog voor de veiligheid van alle betrokkenen 
 • Methodisch onderbouwd en wetenschappelijk verantwoord 
 • Feedback, inbreng, van de cliënten wordt gebruikt om de hulpverlening, en de werking van Sporen, te verbeteren
 • In maximale samenwerking met andere professionele diensten rond het gezin

Om de werkingsprincipes toe te passen in de dagelijkse praktijk van onze begeleidingen ontwikkelen we de benaderingswijze ‘opgroeien in veiligheid’.
Opgroeien in veiligheid vindt zijn bouwstenen in andere benaderingen uit het werkveld. Zij bieden ons inspiratie voor onze visie, alsook voor de ‘gereedschappen’ om deze visie toe te passen.

De oplossingsgerichte benadering geeft ons handvaten om samen te spreken in gelijkwaardigheid en in een duidelijk verstaanbare taal en om de focus te leggen op wat wel goed gaat en hoe zaken kunnen verbeteren.

Signs of Safety en Partnering for Safety geven ons handvaten om op een oplossingsgerichte manier samen te werken met gezinnen in situaties van verontrusting: situaties waarin het welzijn of de veiligheid van kinderen (mogelijk) in gevaar is.

Ook de resolutions approach geeft ons handvaten om samen  met ouders en het bredere netwerk te werken aan het verzekeren van het welzijn/de veiligheid van kinderen, ook in situaties waarin problemen niet erkend worden door vermeende daders.

Geweldloos verzet biedt ons een theorie die ons steun, tips en methoden geeft om sterker te staan in situaties waarin kinderen gedrag stellen dat schade berokkent en waarin we ons machteloos voelen omdat praten en het maken van afspraken niet meer helpt.

De literatuur en behandelingen rond (vroegkinderlijk, chronisch) trauma helpen ons om hulp aan te bieden op maat en op het tempo van gezinnen. Deze geven ons ook handvaten om de veerkracht van onze medewerkers te versterken.

Family group decision making inspireert ons om het persoonlijke netwerk van gezinnen als groep te betrekken bij het maken van beslissingen voor kinderen. De benadering ondersteunt ons om familieleden samen te brengen om te werken aan het welzijn en de veiligheid van de kinderen.

Family finding biedt methoden en strategieën om familieleden van kinderen in de jeugdzorg te vinden en te engageren. Het helpt ons om kinderen met hun familie te verbinden, zodat ze betekenisvolle en duurzame relaties hebben met volwassenen die hen blijvend ondersteunen.

Meer info vind je op de website https://opgroeieninveiligheid.be

Vzw Sporen biedt ook opleidingen aan in Opgroeien in veiligheid. Meer info vind je hier.