Ouderparticipatie en onderzoek

Ouderparticipatie en onderzoek

Ouderparticipatie

Sporen vindt het belangrijk om ouders een stem te geven in de hulpverlening van hun kind. Feedback van ouders over de werking is erg waardevol. Hoe wordt de hulpverlening in de praktijk ervaren? Waar moet de organisatie volgens hen verder op inzetten? Sporen wil de antwoorden op deze vragen graag samenbrengen in het oudercomité.

Ouders die hier meer over willen weten kunnen contact opnemen met hun contextbegeleider.

Onderzoek

Daarnaast werkt Sporen ook samen met hogeschool UCLL en de Katholieke Universiteit Leuven. Studenten uit deze scholen doen onderzoek in Sporen over hoe Sporen werkt met gezinnen en met families en over wat ouders, jongeren, familieleden en begeleiders hiervan vinden. Hiervoor worden gezinnen regelmatig door studenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen of om een gesprek te hebben.

Soms zijn ervaringen van ouders en jongeren anders als de begeleiding is afgesloten. Op het einde van de begeleiding vragen contextbegeleiders aan ouders en jongeren of ze wensen deel te nemen aan een kort telefoongesprek dat peilt naar hun tevredenheid of aan een uitgebreider gesprek over hun ervaringen tijdens de contextbegeleiding.