Jeugdhulp

Decreet Integrale Jeugdhulp

Het decreet IJH beschrijft de plattegrond van de jeugdhulp in Vlaanderen. De brochure ‘Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp’ bevat uitgebreide informatie en is beschikbaar in Sporen.

Meer info?  https://www.jeugdhulp.be/actua/in-beeld/decreet-integrale-jeugdhulp

Hulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige hulpverlening. Soms lukt dat niet en blijkt de situatie zo onveilig of bedreigend voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om op te treden. In die situaties kan hij terecht bij het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). Het OCJ kan er dan voor kiezen om de jongere en zijn context mee op te volgen.

Samen met een consulent, bespreken de context en de jongere de zorgen en krachten rond de maatschappelijke noodzaak. Daarnaast worden er ook concrete verwachtingen en afspraken gemaakt.

Wanneer de vrijwillige hulpverlening dreigt te blokkeren, kan het OCJ de jongere doorverwijzen naar de jeugdrechtbank. Er is dan sprake van opgelegde of gedwongen hulp. Een consulent geeft advies aan de jeugdrechter, die op zijn beurt een maatregel uitspreekt.