Nieuw aanbod Contextbegeleiding Veiligheidsplanning

Nieuw aanbod Contextbegeleiding Veiligheidsplanning

In juli 2020 verspreidde het Agentschap Opgroeien de oproep voor het proefproject Contextbegeleiding Veiligheidsplanning in het kader van Signs of Safety, contextbegeleiding volgens een specifieke methodiek gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing.

 

Vanzelfsprekend wilden we hierop intekenen, we trainen onze medewerkers in vzw Sporen immers al jarenlang in het werken volgens Opgroeien in Veiligheid, een benaderingswijze die zijn inspiratie haalt uit onder andere de methodieken van Signs of Safety. Het Agentschap Opgroeien vond, ondanks onze overtuigende ervaring en jarenlange trekkersrol binnen de sector, twee andere oproepen nóg overtuigender, maar gaf ons ook de kans om onze organisatie om te bouwen naar deze modules.

 

Vanaf 1 april starten wij geleidelijk aan met volgend aanbod:

  • 4 modules aan basisintensiteit (2u per week). Deze worden verspreid ingezet om een zo groot mogelijke doelgroep en expertise aan te kunnen bieden: 1 in MFC de Zwier, 1 in MFC ’t Zij-Huis, 1 in MFC het Traject en 1 in Kinderdorp.
  • 3 modules aan hoge intensiteit (3u per week), waarvan 2 vanuit MFC het Traject en 1 vanuit Dienst Thuisbegeleiding Leuven.

 

Contextbegeleiding Veiligheidsplanning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij een uithuisplaatsing dreigt of reeds uitgevoerd is. Het gezin wordt opgevolgd door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)of door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ). Samen met de consulent en het gezin worden de zorgen en de doelen waaraan gewerkt zal worden binnen de begeleiding in kaart gebracht. Rond het gezin wordt een ondersteunend netwerk geactiveerd om samen meer veiligheid voor de kinderen in de thuissituatie te creëren via het vormen van een veiligheidsplan. Als tijdens de begeleiding blijkt dat er te veel onveiligheid is in de thuissituatie, kan in samenspraak met de consulent voor een tijdelijk verblijf buiten huis gekozen worden. Als bij de opstart van de begeleiding het kind uit huis geplaatst is, willen we via het veiligheidsplan de veiligheid voor de kinderen vergroten en een terugkeer naar huis mogelijk maken.

 

Hoe werkt het?

Je vindt alle informatie terug op onze pagina Hoe aanmelden